top of page

רישיון לרכישת גופנים

הגופנים באתר הם בעלות נמוכה במיוחד עבור מעצבים בתחילת הדרך.

כל גופן עוצב ונבנה בסבלנות רבה.

כל גופן כולל תיקיה המכילה רישיון שימוש. שימוש בגופן ללא רישיון יחשב כהפרה של זכות יוצרים.

בגופנים שרכשתם תוכלו להשתמש לשימוש אישי או מסחרי, מה שכן שימו לב להגבלות הבאות:

מה מותר?

 1. מותר להשתמש בגופן ללא הגבלת זמן.

 2. מותר להשתמש לשימוש אישי או מחסרי.

 3. מותר להשתמש למוצרי דפוס.

 4. מותר להשתמש לאתרי אינטרנט ועמודי נחיתה.

 5. מותר לעצב כל עיצוב כולל עיצוב לוגו, וידאו, מצגות, מסמכים וכו, בתנאי שהעיצוב נעשה במחשבו של המתמש הרשום.

 6. מותר להתקין את הגופן על עד 2 מחשבים, כל עוד כולם תחת אותו משתמש.

מה אסור?

 1. אסור להשתמש בגופן לעבודות לא חוקיות, פליליות וכו.

 2. אסור להעביר את הגופן או הרישיון למישהו אחר.

 3. אסור לעוות, לערוך או לשנות את הגופן.

 4. אסור למכור את הגופן כשלכם, גם לא לאחר עריכה.

 5. אסור למכור את הגופן או הרישיון לחברה אחרת.

 6. אסור למכור את הגופן או הרישיון לאדם אחר.

 7. אסור להשתמש בגופן לכל דבר אשר יפגע באתר "דביבון" או בצד שלישי.

הבהרה: חשוב לנו לציין כי ניצול לרעה של תנאי הרישיון החינמי, כולל מכירה מחדש של הפונט, חריגה מהגבלות השימוש או שינוי קובץ הפונט יהווה הפרה של רישיון השימוש ויקנה לנו זכות לתבוע את המשתמש על עבירה של חוק זכות יוצרים ובגין כל נזק שיגרם בגין ההפרה.
במקרה בו יתעורר אצלנו חשד או חשש לניצול לרעה של הרישיון תהיה לנו הזכות לסיים את זכות השימוש עבור המשתמש באופן חד־צדדי בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ומכל טעם שהוא לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

bottom of page