top of page

עבודות תלמידים

קורס בניית
אתרים ב-WIX

במהלך קורס בניית אתרים ב-WIX אונליין תלמדו איך לעצב אתר ואיך להגיע לעבודות
הכי טובות שאתם יכולים לעשות.
הנה הצצה לעבודות אותן יצרו התלמידים במהלך הקורסים השונים.

קורס עיצוב גרפי- קרן יוגב

קורס עיצוב גרפי- קרן יוגב

קורס עיצוב גרפי- קרן יוגב

קורס עיצוב גרפי- קרן יוגב

קורס עיצוב גרפי- קרן יוגב

קורס עיצוב גרפי- קרן יוגב

קורס עיצוב גרפי נטלי מלקין

קורס עיצוב גרפי נטלי מלקין

קורס עיצוב גרפי נטלי מלקין

קורס עיצוב גרפי נטלי מלקין

קורס עיצוב גרפי נטלי מלקין

קורס עיצוב גרפי נטלי מלקין

קורס עיצוב גרפי

קורס עיצוב גרפי

קורס עיצוב גרפי

קורס עיצוב גרפי

קורס עיצוב גרפי

קורס עיצוב גרפי

אתר- אור נהורה

אתר- אור נהורה

אתר- אור נהורה

אתר- אור נהורה

אור נהורה

אור נהורה

אור נהורה

אור נהורה

יעל חלמיש

יעל חלמיש

יעל חלמיש

יעל חלמיש

יעל חלמיש

יעל חלמיש

רוני וקנין רבי

רוני וקנין רבי

רוני וקנין רבי

רוני וקנין רבי

רוני וקנין רבי

רוני וקנין רבי

מירב גמליאל

מירב גמליאל

מירב גמליאל

מירב גמליאל

מירב גמליאל

מירב גמליאל

אלכס גורצייב

אלכס גורצייב

אלכס גורצייב

אלכס גורצייב

אלכס גורצייב

אלכס גורצייב

איילת השחר

איילת השחר

איילת השחר

איילת השחר

איילת השחר

איילת השחר

ליבת קידר מלינוף

ליבת קידר מלינוף

ליבת קידר מלינוף

ליבת קידר מלינוף

ליבת קידר מלינוף

ליבת קידר מלינוף

שלי קואופשטיין

שלי קואופשטיין

שלי קואופשטיין

שלי קואופשטיין

שלי קואופשטיין

שלי קואופשטיין

שירה אהרוני

שירה אהרוני

שירה אהרוני

שירה אהרוני

שירה אהרוני

שירה אהרוני

נופר וינפלד

נופר וינפלד

נופר וינפלד

נופר וינפלד

נופר וינפלד אתר

נופר וינפלד אתר

סתיו ליפמן

סתיו ליפמן

סתיו ליפמן

סתיו ליפמן

סתיו ליפמן

סתיו ליפמן

נעמה וזאנה

נעמה וזאנה

נעמה וזאנה

נעמה וזאנה

נעמה וזאנה

נעמה וזאנה

לירן ברק

לירן ברק

לירן ברק

לירן ברק

לירן ברק

לירן ברק

מיטל שכטר

מיטל שכטר

מיטל שכטר

מיטל שכטר

מיטל שכטר

מיטל שכטר

ליאור ג'ורג'י

ליאור ג'ורג'י

ליאור ג'ורג'י

ליאור ג'ורג'י

ליאור ג'ורג'י

ליאור ג'ורג'י

אביב עומרי שלייסר

אביב עומרי שלייסר

אביב עומרי שלייסר

אביב עומרי שלייסר

אביב עומרי שלייסר

אביב עומרי שלייסר

סיוון קמאי

סיוון קמאי

סיוון קמאי - עיצוב אתר

סיוון קמאי - עיצוב אתר

סיוון קמאי - עיצוב אתר

סיוון קמאי - עיצוב אתר

טום אלצ'ק

טום אלצ'ק

טום אלצ'ק

טום אלצ'ק

טום אלצ'ק

טום אלצ'ק

שני בן שלוש

שני בן שלוש

שני בן שלוש

שני בן שלוש

שני בן שלוש

שני בן שלוש

אביב מקס

אביב מקס

אביב מקס

אביב מקס

אביב מקס

אביב מקס

איילת תמיר

איילת תמיר

איילת תמיר

איילת תמיר

איילת תמיר

איילת תמיר

הדרי חנקין

הדרי חנקין

הדרי חנקין

הדרי חנקין

הדרי חנקין

הדרי חנקין

סמדר שפיגל פלד

סמדר שפיגל פלד

סמדר שפיגל פלד

סמדר שפיגל פלד

סמדר שפיגל פלד

סמדר שפיגל פלד

פורת סבתו

פורת סבתו

פורת סבתו

פורת סבתו

פורת סבתו

פורת סבתו

קרן דהן

קרן דהן

קרן דהן

קרן דהן

קרן דהן

קרן דהן

bottom of page