top of page

לימודים על חשבון המדינה

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המפקחים על קורס
  עיצוב גרפי פלוס  
מפעילים תוכנית בשם "תוכנית השוברים" לקורסים מקצועיים
ומאפשרים לקבל סבסוד עד 85% מעלות הקורס, למתאימים!
בנוסף, התלמידים אשר יקבלו סבסוד ויעבדו במקצוע אותו נלמד יהיו זכאים לקבל מענק כספי ע"ס 1,500₪-2,200₪.
אז מי זכאי לקבל סבסוד?
אם אתם באחת מהקבוצות הבאות אתם מוזמנים ליצור קשר עם הגוף המתאם לבקש את הטפסים הרלוונטים!
 • הורה עצמאי/יחיד.
   
 • תושבי ישובים ואזורים אשר נקבעו ע"י הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית.
   
 • משתתפים בתכנית תעסוקה המופעלת באמצעות תב"ת.
   
 • מקבלי הבטחת הכנסה על ידי הביטוח הלאומי.
   
 • דורשי עבודה החותמים בלשכת האבטלה
 • דורשי עבודה אשר מופנים על ידי שירות התעסוקה.
   
 • דורשי עבודה בני 50 ומעלה.
   
 • צעירים בסיכון.
   
 • משתתפים בתכנית תעסוקה במימון ופיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
   
 • יוצאים בשאלה
   
 • מטופלים בקצה הרצף
 • גברים חרדים / נשים חרדיות.
   
 • אנשים עם מוגבלות. 
   
 • עולים חדשים
   
 • מקבלי הכוון תעסוקתי במרכז צעירים שבמימון ופיקוח של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
   
 • נשים וגברים בני מיעוטים
   
 • אסירים משוחררים
ליצירת קשר עם הגופים המתאמים לקבלת השובר  לחצו כאן!
סבסודים נוספים:
ביטוח לאומי | משרד הקליטה
bottom of page